שקיפות מלאה

אגודת הסטודנטים הוקמה ומנוהלת על ידי סטודנטים ולמען סטודנטים.

אנחנו נוגעים בכל מה שמעניין וחשוב לכם, תוך דגש על הקשבה לצרכים העולים מכם בזמן אמת ומחשבה על שיפור החיים שלנו בקמפוסעד כמה שניתןאגודת הסטודנטים הינה עמותה ללא מטרות רווח. תקציב העמותה מאושר בתחילתה של כל שנה אקדמאית ע”י המועצה, המורכבת מכלל נציגי המסלול.

תקציב

ישיבות מועצה

תקנונים ונהלים

אחר