מי אנחנו

אגודת הסטודנטים במרכז הבינתחומי הוקמה ומנוהלת על ידי הסטודנטים ובשבילם ונוגעת בכל התחומים הרלוונטיים לחיים הסטודנטיאליים הן בקמפוס והן מחוצה לו.

במילים אחרותהאגודה מתעסקת בכל מה שמעניין וחשוב לסטודנטים.

באגודת הסטודנטים קיימות 7 מחלקות שונות: מועדונים, תרבות, רווחה, שיווק, אדמיניסטרציה מחלקת מזכל ומחלקת הפורום האקדמי הכוללת את נציגי המסלולים. בתוך כל מחלקה פועלים מדורים רבים אשר לכל אחד מהם תפקיד שונה וחשוב הנוגע לרווחתם של הסטודנטים במרכז. מתנדבי האגודה הם לב העשייה באגודת הסטודנטים.

מבנה האגודה

המחלקות שלנו

רווחה

היום שלך בקמפוס צריך פשוט לזרוםהחל מדרכי ההגעה והחזרה, דרך עזרה בדיור, הגשת טפסים לארנונה, הטבות צרכנות ומועדון האשראי ועד עדכון בכיתות פנויות ללמידה, עמדות רווחה, מיקרוגלים ומקררים. כל הצרכים הבסיסיים בחיים הסטודנטיאליים שלךעלינו!

מועדונים

באים לקמפוס לא רק כדי ללמוד! מחלקת מועדונים מנהלת ומפקחת על מעל 20 מועדוני סטודנטים בקמפוס שנותנים לסטודנטים תוכן וחוויות מעבר למה שנלמד בכיתה. 

בנוסף המחלקה נותנת את האופציה ליוזמות סטודנטיאליות חדשות מכל הסוגים לצאת לפועל. אנחנו פה כדי להרים לכם את חוויית הלימודים לרמה אחרת!

תרבות

אנחנו אלה שמוציאים אתכם לטיולים, דואגים לתרבות הספורט בקמפוס ולחוגים, תודעת הקיימות ותרבות המיחזור, הגברת המעורבות החברתית בקמפוס ומחוצה לו, פעילות שקשורה לקשרי חוץ, חילופי סטודנטים ועוד!

אנחנו כל הכיף.

אדמיניסטרציה

איך מקדמים עניינים?

מחלקת אדמיניסטרציה מעניקה סיוע מנהלי-לוגיסטי לכלל אירועי האגודה, לרבות עזרה בתכנון והפקת אירועים, פרויקטים, ויוזמות חדשות.

 

מזכ״ל

האגודה היא עמותה רשומה ברשם העמותות והמזכל אחראי בראש ובראשונה על ניהולה התקין של האגודה, על ניהולה התקציבימשפטי ועל תהליכי השקיפות בה. אגב, בשנתיים האחרונות קיבלנו אישור ניהול תקין. רוצים לדעת עוד על התקציב שלנו?

שיווק

אחרת איך תדעו? מחלקת השיווק מביאה לידיעת ציבור הסטודנטים את המידע על הפעילות, השירותים והעשייה באגודת הסטודנטיםאירועים, חדשות, יוזמות ועודניהול פלטפורמות שיווק שונות של האגודה, הסברה ומיתוג זה אנחנו.

ראש הפורום האקדמי

הידעת? תחת האגודה פועלים כ-148 נציגי מסלול. מי שמרכז את כל נציגי המסלול והרכזים הם ראשי הפורום האקדמי שנבחרים בבית הספר הישראלי ובבית הספר הבינלאומי. נציגי המסלולים הם הממשק שלכם לאגודה והקשר למרצים ולסגל. איתם פותרים מלא בעיות! בנוסף, אחראי הפורום האקדמי על ארגונם של כשישה כנסים סטודנטיאליים, ביניהם: יום הדמוקרטיה, כנס התקשורת הסטודנטיאלי, כנס מנע״ס, האקתון, כנס פינטק ויום כדור הארץ.

RRIS academic coordinator

The RRIS department is in charge of creating unique events for our international students, as well as integrating Israeli and international students and making the current SU events more accessible for all.

החברה הכלכלית

החברה הכלכלית היא העוגן הכלכלי של האגודה. החברה היא חל״צ (חברה לטובת הציבור) והיא אמונה על החוזים וההסכמים הכלכליים. בין היתר אמונה החברה על מציאת חסויות חדשות, הוזלת מחירים לסטודנטים ומציאת אופקי התפתחות טכנולוגית שתשרת את כלל הסטודנטים. החברה נמצאת בבעלות מלאה של האגודה וכוללת דירקטוריון המורכב מיו״ר וסיו״ר אגודת הסטודנטים, נציג מסלול נבחר ושני עורכי דין בוגרי המרכז המשמים כמבקרים וחברי דירקטוריון.