קצת עלינו

אגודת הסטודנטים במרכז הבינתחומי הוקמה ומנוהלת על ידי הסטודנטים ובשבילם ונוגעת בכל התחומים הרלוונטיים לחיים הסטודנטיאליים הן בקמפוס והן מחוצה לו.

במילים אחרותהאגודה מתעסקת בכל מה שמעניין וחשוב לסטודנטים.

באגודת הסטודנטים קיימות 7 מחלקות שונות: מועדונים, תרבות, רווחה, שיווק, אדמיניסטרציה מחלקת מזכ"ל ומחלקת הפורום האקדמי הכוללת את נציגי המסלולים. בתוך כל מחלקה פועלים מדורים רבים אשר לכל אחד מהם תפקיד שונה וחשוב הנוגע לרווחתם של הסטודנטים במרכז. מתנדבי האגודה הם לב העשייה באגודת הסטודנטים.

שקיפות מלאה

אגודת הסטודנטים הוקמה ומנוהלת על ידי סטודנטים ולמען סטודנטים.

אנחנו נוגעים בכל מה שמעניין וחשוב לכם, תוך דגש על הקשבה לצרכים העולים מכם בזמן אמת ומחשבה על שיפור החיים שלנו בקמפוסעד כמה שניתןאגודת הסטודנטים הינה עמותה ללא מטרות רווח. תקציב העמותה מאושר בתחילתה של כל שנה אקדמאית ע"י המועצה, המורכבת מכלל נציגי המסלול.

תקציב

ישיבות מועצה

תקנונים ונהלים

אחר