מזכ"ל

על המזכ"ל

הפורום האקדמי מרכז בתוכו את כל העשייה האקדמית של האגודה. הפורום כולל את כלל נציגי המסלולים בקמפוס, שעליהם אחראים הרכזים האקדמיים של בתי הספר. תוך שילוב כלל נבחרי הציבור בקמפוס עם גופי אקדמיה שונים כמו ועדת תקנון ומדור יוזמות אקדמיות - המטרה היא לשפר את תחום האקדמיה ואת חווייתם האקדמית של כלל הסטודנטים בקמפוס.

אוהד לוי
ראש הפורום האקדמי

פרויקטור מערכות מידע
אביב עטיה

פרוייקטור מערכות מידע אמון על הפיתוח הארגוני של האגודה באופן טכנולוגי תוך שימוש בתוכנות CRM ופלטפורמות ארגוניות. פרויקטים נוספים כמו AGUDRIVE, ניהול המיילים של בעלי תפקידים וסיוע בניהולים טכנולוגיים.

שקיפות מלאה

אגודת הסטודנטים הוקמה ומנוהלת על ידי סטודנטים ולמען סטודנטים.

אנחנו נוגעים בכל מה שמעניין וחשוב לכם, תוך דגש על הקשבה לצרכים העולים מכם בזמן אמת ומחשבה על שיפור החיים שלנו בקמפוסעד כמה שניתןאגודת הסטודנטים הינה עמותה ללא מטרות רווח. תקציב העמותה מאושר בתחילתה של כל שנה אקדמאית ע”י המועצה, המורכבת מכלל נציגי המסלול.

תקציב

תקנונים ונהלים

פעילויות המזכ"ל
שקיפות מלאה