הפורום האקדמי

על הפורום האקדמי

הפורום האקדמי מרכז בתוכו את כל העשייה האקדמית של האגודה. הפורום כולל את כלל נציגי המסלולים בקמפוס, שעליהם אחראים הרכזים האקדמיים של בתי הספר. תוך שילוב כלל נבחרי הציבור בקמפוס עם גופי אקדמיה שונים כמו ועדת תקנון ומדור יוזמות אקדמיות - המטרה היא לשפר את תחום האקדמיה ואת חווייתם האקדמית של כלל הסטודנטים בקמפוס.

אוהד לוי
ראש הפורום האקדמי

נציגי מסלול

נציגי המסלול מהווים הגורם המחבר בין הסטודנטים לאגודה. בנוסף, נציג המסלול אמון על הקשר בין מסלול לימודיו לסגל האקדמי ולמנהל הסטודנטים של בית הספר. נציגי המסלול מתכללים את כלל הפעילות המסלולית בהיבטים של אקדמיה, הווי וגיבוש, מעורבות חברתית ובעיקר הנגשת שירותי האגודה השונים לכלל הסטודנטים במרכז הבינתחומי.

רכזים אקדמיים

תפקידם של הרכזים האקדמיים הוא להוות גשר בין בתי הספר במרכז לבין האגודה,  כאשר כל רכז אחראי על בית הספר בו הוא לומד. אחריותם היא לתכלל את עבודת נציגי המסלול תחת אותו בתי ספר ולתת
 מענה לבעיות וסוגיות ברמה הבית
ספרית ולעניינים אקדמים.
הרכזים האקדמיים הם גם נציגי מסלול מכהנים וזו למעשה דרישת התפקיד העיקרית.

מזכירת המועצה

רכזת המועצה מתכננת, בונה ומוציאה לפועל את ישיבות המועצה, שהיא האסיפה הכללית של אגודת הסטודנטים. על ידי בניית תוכן הישיבות, דאגה לפרוטוקול של כל ישיבה וסגירת הפינות הלוגיסטיות והאופרטיביות הנדרשות, ישיבות המועצה מתבצעות בצורה מקצועית, רלוונטית ומעשירה עבור כלל נציגי המסלול.

מדור יוזמות אקדמיות
ראש המדור - עומר גורליק

תפקידו של המדור הוא לתכנן ולהוציא לפועל פרויקטים ואירועים שנוגעים לאקדמיה. המדור מזהה נקודות תורפה אקדמיות כלל קמפוסיות ונותן עליהן מענה.

ועדת תקנון

ועדת תקנון היא הגוף של האגודה שמתעסק בפרשנות ובהצעות לשינוי של תקנון הלימודים של המרכז הבינתחומי. הועדה נותנת סיוע לנציגי המסלולים בפרשנות סעיפי התקנון השונים ואמונה על קיבוץ סוגיות שהתקנון של המוסד לא נותן עליהן מענה ואחת לתקופה מגישה לו הצעה לרפורמה בתקנון.

פעילויות המחלקה

כנסים

הכנסים האקדמיים מופקים ומנוהלים על ידי הרכזים האקדמיים ונציגי המסלול. מדובר במופעים שלרוב אורכים חצי יום שבהם מגיעים מיטב אנשי התעשיות והתחומים השונים בארץ על מנת להנגיש את עולמות הידע שלהם לסטודנטים, לחבר בין האקדמיה לפרקטיקה וליצור מסגרת תוכן וידע חדשנית ואינטראקטיבית.

ירידים אקדמיים

 יריד אקדמי הוא אירוע שבו מקימים דוכנים ושירותים שונים שמכילים פתרונות אקדמיים עבור כלל הסטודנטים בקמפוס. בין אותם דוכנים: החלפת מחברות בחינה, ציוד משרדי מוזל, אביזרים אקדמים, טיפים לתקופת מבחנים ועוד…

תקנון

במקרים של הפרות תקנון הלימודים, פנו לועדת תקנון במייל

לתקנון הלימודים ושאר תקנוני המרכז הבינתחומי, לחצו כאן

לקוד מתרגלים ועוזרי הוראה, לחצו כאן

המחלקה בתמונות

המדורים שלנו
הפעילויות שלנו
ישיבות מועצה
המחלקה בתמונות